Plastikinės pakeltų lysvių lentos pakeltoms lysvėms. Specialūs pakeltų lysvių sujungimai