Bendros nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Sodo UAB”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomyvę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “esodo.lt”).

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

 • Sutartis tarp Jūsų ir Sodo UAB laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs esodo.lt suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.
 • Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Sodo UAB ir Jūsų, yra saugoma ir talpinama esodo.lt

Jūsų teisės

Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su esodo.lt, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

 • garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo, vartotojui pažeidus pakuotės apsaugas
 • laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo
 • dalyvavimo žaidimuose ar loterijose
 • kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsiaskyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus
Jūs turite teisę grąžinti nupirktas prekes iš esodo.lt ir atgauti sumokėtus pinigus už prekes remdamiesi šioje sutartyje numatytomis grąžinimo sąlygomis.

Jūs įsipareigojimai

 • priimti esodo.lt užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą
 • jeigu pasikeičia Jūsų esodo.lt registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti
 • Jūs kaip pirkėjas pirkdamas esodo.lt, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis

Mūsų teisės

 • Jei Jūs bandote pakenkti esodo.lt ir Sodo UAB darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti galimybe naudotis esodo.lt arba panaikinti Jūsų registracijos anketą. Taip pat informuoti Lietuvos Respublikos teisėsaugą apie tyčinį kenkimą.
 • Mes, susidarius svarbioms ar nuo Sodo UAB nepriklausančioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti esodo.lt veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums
 • Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas, paskutinės galiojančios esodo.lt taisyklių sąlygos nuolat skelbiamos viešai www.esodo.lt

Esodo.lt įsipareigojimai:

 • Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis esodo.lt teikiamomis paslaugomis
 • Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laiką.
 • Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus.
 • Saugoti ir tvarkyti asmens duomenis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir LR įstatymus.

Prekių pristatymas

 • Prekes pristatome naudodamiesi partnerių paslaugomis, kurjeriu arba paštomatu, taip pat prekes galite atsiimti patys iš Sodo UAB salono esančio Jonavos 92, Kaune
 • Prekių pristatymo, atsiėmimo metu Jūs privalote kartu su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siunta pristatytų prekių būklę.
 • Jums pasirašius prekių atsiėmimo dokumete ar išėmus prekes iš paštomato yra laikoma, kad siuntoje esantys daiktai yra nepažeisti ir tvarkingi, o siunta yra perduota taip pat tvarkingai.
 • Pastebėję siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą (įlaužimą (-us), įlenkimą (-us), įbrėžimą (-us), korozijos pažeidimą (-us) ar pan.), turite teisę siuntoje esančių daiktų nepriimti arba per 24val. nuo prekių įteikimo informuoti esodo.lt el.paštu: info@esodo.lt arba tel.: +37037488802, jeigu yra galimybė apie tokį faktą pažymėti siuntos važtaraštyje.
 • Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, neinformavus esodo.lt per 24val. laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite.
 • Nemokamai pristatymui prekių krepšelio suma turi viršyti 130€.

Prekių grąžinimas

 • Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m . birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 “Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių” numatyta tvarka.
 • Jei daiktas Jums netiko ar nepatiko, jį nenaudotą ir originaliame įpakavime, galite grąžinti per keturiolika kalendorinių dienų nuo siuntos gavimo. Prekė\-ės turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas.
 • Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas, toks pats koks buvo perkant prekes. Už pilną gražinamų prekių sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tvarkingai supakuotos į orginalią arba tą pačią pakuotę kurioje ir gavote prekes kaip jas pirkote, Sodo UAB pasilieka teisę nepriimti gražinamų prekių arba reikalauti kompensacijos už pradangintą, sugatintą, pažeistą pakuotę. Natūralus ir tvarkingo išpakavimo, supakavimo nusidėvėjimas neskaitomas.
 • Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
 • Prekių grąžinimą organizuja esodo.lt
 • Grąžinant būtina pridėti įsigijimą įrodančius dokumentus ir asmeniškai pasirašytą raštišką prašymą su rekvizitais, kuriame nurodote grąžinimo priežastis. Grąžinamų prekių pasiėmimą ir parsiuntimą organizuoja Esodo.lt, gavę siuntą ir patikrinę, jeigu ji atitinka auksčiau išvardintus reikalavimus, ne vėliau nei per 14 dienų grąžinsime visą sumą už gražinamas prekes, pagal Jūsų pateiktus įsigijimo dokumentus į Jūsų, prekių gražinimo prašyme nurodytą, banko sąskaitą.
 • Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Sodo UAB neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.
 • Pinigų grąžinimas vykdomas tik pavedimu, nepriklausomai nuo to kokiu būdu Jūs buvote apmokėją už perkamas prekes.

Atsakomybė

 • Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Sodo UAB neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 • Jūs atsakote už savo veiksmus, atliktus naudojantis esodo.lt
 • Jūs atsakote už savo atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
 • Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per esodo.lt esančias nuorodas.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

Informacijos siuntimas

 • Sodo UAB visus pranešimus siunčia Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu
 • Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate elektroninio pašto adresu: info@esodo.lt

Baigiamosios nuostatos

 • Šiomis taisyklėmis yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.